Deze site valt het best te zien in beeldresolutie 1024*768 Wilvon organisatie advies Nederlands   Engels              Login  
Signs of excellence-Phronesis, Phronesis antenarrating en storytelling
Breaking out of reductionism
Wie zijn wij Wat kunnen wij Welke diensten leveren wij Wilvon kennis & concepten De wilvon manier Wilvon research Wilvon Phronesis
Documenten Breaking out of linearity Contact
Wilvon kennismanagement Wilvon sociability check Wilvon werk omgeving audit en advisering Wilvon quick scans Wilvon brands

Om ervoor zorg te dragen dat onze diensten de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen bieden die op het moment mogelijk is, steken we zeer veel tijd in het verbeteren van onze kennis en vaardigheden. Omdat we deze website net zijn gestart wordt hier nog niet zo veel over onze kennis en concepten vermeld. Maar in de komende maanden zullen we hier meer over onze concepten en methoden vermelden.

Op dit moment kunt U hier informatie vinden over de volgende concepten en methoden: 

Voor meer informatie over deze concepten en methoden kunt U deze links volgen. Nog beter is het om gewoon contact met ons op te nemen. 

 


Ondanks het feit dat  Albert Einstein waarschijnlijk fout zat met zijn relativiteits theorie, zijn we het volledig eens met zijn opvatting dat fantasie belangrijker is dan expliciete kennis. Terwijl in veel westerse samenlevingen de nadruk het meest wordt gelegd op expliciete kennis denken wij dat het veel beter zou zijn als mensen zouden weten hoe om te gaan met hun impliciete en/of "tacit" kennis.  

Professor Weggeman definieert kennis als zijnde de persoonlijke vaardigheid die een product is van de informatie, ervaring, vaardigheden en attitude van een bepaald persoon op een bepaald moment : K = I*EVA. Informatie is de persoonafhankelijke kennis die omgezet kan worden in persoons onafhankelijke kennis en met name van invloed is op weten. Het EVA blok is ook persoons afhankelijk en kan gedeeld worden door middel van socialisatie of getransformeerd in data door middel van abstractie. Ervaring en vaardigheden zullen met name de uitvoering beinvloeden, terwijl attitude de behoeftes en toestemmingen bepaalt. 

Attitudes worden meestal niet genoemd als gesproken wordt over kennis management. Wegeman noemt deze attitude wel, met het motief van "herstel van de balans". Hij gebruikt de definitie:  ‘a generalised evaluative summary of more elementary cognitive units called beliefs’ (Calder en Schurr). Calder and Schurr zien meningen als "evaluative" (goed of slecht) of  "non- evaluative" (waar of niet waar). Waarden resulteren in abstracte gedachten en lange termijn belangen ter beoordeling van objecten, activiteiten en events. De hierarchie van waarden en opvattingen bepalen de attitudes. Attitudes dienen ter vervulling van individuele doelen. Ze zijn gebaseerd op waarden en opvattingen. Indien niet beschikbaar, dan zoeken Actoren in hun omgeving of andere personen ze bezitten.  Met het doel hun eigen attitude te ondersteunen. Dit soort gedrag word "social information processing" genoemd. Het kan gebruikt worden om personen te activeren om hun kennis te delen.  

Er zijn 2 benaderingen op het gebied van kennis management:

  • De zogenaamde "stock approach", kennis is objectief overdraagbaar. Dit betreft het opslaan van informatie in systemen en databases. ICT heeft een doorslaggevende rol in deze "stock approach"
  • De "flow approach", kennis is niet objectief overdraagbaar. Deze manier van denken betekent dat de meeste nadruk ligt op het faciliteren van leerprocessen door en tussen professionals. ICT heeft slechts een faciliterende rol binnen deze benadering van kennismanagement. Tezamen met een platte organisatie structuur, algemene taak omschrijvingen en een HRM strategie die synergie in samenwerkingsculturen stimuleert.

Wij van Wilvon zijn vooral geinteresseerd in de flow approch, die omgaat met de menselijke factoren die samenhangen met kennis management. Wij kunnen U en Uw organisatie assisteren bij het implementeren en veranderen van bedrijfsprocessen die kennismanagement faciliteren en ondersteunen.  

 
Home     Copyright © 2005-2020 Wilvon Organization & Developments. All rights reserved.